Verksamhetspolicy

Vi sätter färg på tillvaron hos våra kunder genom leverans av ytbehandlade produkter och design & dekor till stat, kommun och privata näringslivet.

Vi har en nära dialog med våra kunder för att motsvara deras krav och förväntningar.

Vi har konstaterat att våra mest betydande miljöaspekter är kemikalier och avfall och vi beaktar miljökonsekvenserna i alla våra processer och ställer kvalitets- och miljökrav på våra samarbetspartners.

I vår verksamhet tar vi hänsyn till såväl människan i arbetet som förbrukning av naturresurser, minimering av negativ påverkan på såväl inre som yttre miljö genom förebyggande av föroreningar och ohälsa vilket skall leda till ständiga förbättringar.

Att följa gällande lagar, förordningar och andra krav inom dessa områden är
en minimiambition.