KILAB

Blästring

När det gäller att utföra ett kvalificerat system för ett hållbart rostskydd är blästringen den kanske viktigaste delen. Kravet på renhet, blästergrad och blästerprofil är A och O. Vi följer gällande normer som t.ex. ISO-8501. Där beskrivs de olika blästergraderna SA 2 , SA 2,5 och SA 3.

I våran blästerhall har vi valt att satsa på en anläggning som är uppbyggd runt operatören. Med det menar vi att allt arbete runt själva blästringen skall gå automatiskt. Vi återvinner och sorterar all blästermedia med vakuum, så att operatören alltid har ett fullgott blästermedia att arbeta med. I blästerhallen jobbar vi med stålgrit och garnet.