KILAB

Kvalité & Miljö

Vi är certifierade enligt ISO-9001 samt ISO-14001. Det ger dig som kund en trygghet samtidigt som vi värnar om miljön.

Som ett led i vårt miljöarbete så använder vi idag endast miljövänlig färg. Dessutom så har vi skapat ett eget koncept kring avfallshantering som omfattar egendesignade avfallskärl.