KILAB

Fästelement

Lackering av fästelement var från början en goodwill-tjänst till lokala företag i regionen. Idag har det vuxit till att vara en fullvärdig egen avdelning på KILAB. Ett lackerat fästelement skapar en helhet såväl som det ökar livslängden på produkten. Våra planer är att utöka denna avdelning ännu mer i framtiden!